Familieopstellingen - Nijmegen

De familie waarbinnen je geboren bent vormt de basis van je leven. Je ouders, grootouders, broers, zussen, ooms en tantes en ook jouw voorouders hebben hun stempel achtergelaten op jou. Zo kunnen gebeurtenissen van generaties terug in de familie doorwerken. Ieder die binnen een familiesysteem geboren wordt, zal ook altijd bij dit systeem blijven horen. Bepaalde verstoringen kunnen generaties lang als een onbewuste en onzichtbare invloed in de familie aanwezig blijven. Een familieopstelling maakt zichtbaar hoe de dynamiek en de relaties zijn binnen een familie. Het Stresshuis Nijmegen geeft inzicht in wat er speelt in een familie, hoe de verbindingen zijn, waar knelpunten zitten en kan direct verandering tot stand brengen.

Familieopstellingen helpt

Hebben er één of meer van de volgende gebeurtenissen plaatsgevonden in de geschiedenis van jouw familie? Oorlog, misbruik, miskraam, criminaliteit, uitbuiting, abortus, emigratie, adoptie, het vroegtijdige overlijden van familieleden of echtscheiding. Die kunnen vaak volledig onbewust in de familie doorwerken. Laat je eens informeren door het Stresshuis Nijmegen en ervaar wat familieopstellingen voor jou kan doen.

Familieopstellingen Nijmegen
Familieopstellingen helpt

Het Stresshuis Nijmegen

Het Stresshuis helpt je graag in Nijmegen of omgeving. Bel gerust voor meer informatie met Nancy (06 233 19400) of Franca (06 290 57505). Of maak gebruik van het contactformulier op onze website.
Onze beroepsverenigingen
Het StresshuisHet StresshuisHet Stresshuis


Onze certificeringen
Het StresshuisHet StresshuisHet StresshuisHet StresshuisHet Stresshuis