Privacyverklaring

Het Stresshuis is aangesloten bij de beroepsvereniging NFG. Leden van deze beroepsvereniging verplichten zich tot permanente scholing en persoonlijke ontwikkeling op dit vakgebied. Op de-nfg.nl vind je o.a. informatie over deskundigheid, vergoedingen, het klachtenreglement en de ethische code.

Eveneens is Het Stresshuis aangesloten bij de stichting RBCZ (register therapeut BCZ). Dit is een overkoepelende organisatie in de complementaire zorg. Alleen therapeuten op Hbo-niveau en artsen binnen de complementaire zorg worden geregistreerd in het openbare register van RBCZ. Voor meer informatie: rbcz.nu.

Binnen Het Stresshuis wordt gewerkt conform de AVG wetgeving. Zo is er een Privacyverklaring voor Bezoekers, deze geldt voor iedereen die de praktijk en website van Het Stresshuis bezoekt.

Daarnaast is er een Privacyverklaring voor praktijk en website en wordt de cliƫnt in behandelovereenkomst en intakeformulier gevraagd toestemming te geven voor het gebruik maken van zijn/haar gegevens ten gunste van het begeleidingstraject.