Wat is familieopstelling, organisatie- of teamopstelling, en loopbaanopstelling?

Iedereen is een onderdeel van een systeem. Denk daarbij aan het familiesysteem, het organisatiesysteem of het team waarin je werkt.

Onderdeel zijn van een systeem heeft een grotere invloed op jouw leven dan dat je beseft. Het idee achter familieopstelling en organisatieopstelling is dat jij, je familie, de organisatie en het team waarbij je hoort een veel grote rol in jouw leven spelen dan je wellicht bewust bent. Heb je weleens vanaf een afstand naar je familie, team of organisatie gekeken? Vanaf een ander perspectief zie je dingen ineens helder. Gevoelens en verhoudingen worden zichtbaar en leiden tot nieuwe inzichten. De start van verandering.

Systemisch werk

Wat is een opstelling?
Een opstelling is een levend schilderij waarin collega's, thema’s of familieleden worden gerepresenteerd door onbekende personen die zich daarvoor beschikbaar stellen, ook wel representanten genoemd. Deze representanten worden bij een opstelling in de ruimte opgesteld. De representanten krijgen, nadat ze zijn opgesteld, op wonderlijke wijze toegang tot informatie die op die plaats in de opstelling van belang is en een rol speelt, zoals gevoelens en verhoudingen tot anderen. Ze geven daarmee een 3D beeld weer dat informatie geeft over het systeem van de cliënt. Op deze wijze wordt veel verborgen en onbewuste informatie over de verhoudingen in het systeem zichtbaar gemaakt.
Systemisch werk

Familie opstellingen

De basis van je leven wordt gevormd door de familie waarbinnen je geboren bent. Je ouders, grootouders, broers, zussen, ooms en tantes en een hele waaier van voorouders vormen als het ware de klei waaruit jij geboetseerd bent. Al deze mensen hebben hun stempel achtergelaten op jou. Zo kunnen gebeurtenissen van generaties lang terug (bijvoorbeeld oorlog, misbruik, miskraam, criminaliteit, uitbuiting, abortus, emigratie, adoptie, het vroegtijdige overlijden van familieleden of echtscheiding) vaak volledig onbewust in de familie doorwerken. Er zijn patronen ontstaan die alle leden van een familie in meer of mindere mate beïnvloeden.
Ieder die binnen een familiesysteem geboren wordt, zal ook altijd bij dit systeem blijven horen, en zo kunnen bepaalde verstoringen nog generaties lang als een onbewuste en onzichtbare invloed in de familie aanwezig blijven.

Verstikking
Bert Hellinger, de grondlegger van het familieopstellingen, heeft ontdekt dat kinderen vaak de gevoelens en gedragingen overnemen van een persoon binnen de familie uit het verleden. Als dit niet duidelijk wordt, kan zo'n kind een leven lang vasthouden aan gevoelens en gedragingen, die in feite niet van hemzelf zijn.
Door een opstelling is het vaak mogelijk om erachter te komen waarmee of met wie je verstrikt bent. Wanneer de dynamiek die zich binnen een systeem afspeelt zichtbaar geworden is, bestaat er de mogelijkheid om je los te maken van de verstrikking en je eigen leven te gaan leiden.

Mogelijke uitingsvormen van verstrikkingen of onbewust trouw zijn aan een familielid of patroon kunnen zijn: Je merkt bijvoorbeeld dat relaties steeds maar weer mislukken, dat je werk je geen bevrediging geeft of je loopt met gevoelens rond waarvan je geen idee hebt hoe je eraan komt zoals het gevoel er niet bij te horen of verdriet, angst, agressie enzovoort.
Maar ook verschijnselen zoals depressies, schuldgevoelens, verslavingen, psychische stoornissen, suïcidale neigingen of ziekten kunnen duiden op deze verborgen bindingen met vroegere familieleden.

Organisatie- of teamopstelling

Een team- of organisatieopstelling maakt zichtbaar hoe de dynamiek en de relaties zijn binnen een organisatie. Het (onbewuste) krachtenveld dat werkzaam is binnen de organisatie wordt hierin duidelijk. Het geeft inzicht in wat er speelt in een team, hoe de verbindingen zijn, waar knelpunten zitten en kan direct verandering tot stand brengen. Een team- of organisatieopstelling leidt tot meer verbinding, openheid en een betere samenwerking in een organisatie.

Loopbaanopstelling

Een loopbaanopstelling kun je inzetten voor vragen waar onbewuste aspecten meespelen waar je maar niet je vinger op lijkt te krijgen:
  • Onderzoeken wat er nodig is om stappen te zetten zodat je het werk kan doen dat jou inspireert en bezielt.
  • Werk en privé leven beter in balans krijgen.
  • Je vindt je werk niet meer leuk en wil graag weten wat een volgende stap voor je kan zijn.
  • Je hebt interesse in twee verschillende loopbaanrichtingen maar weet niet zeker welke het beste bij je past.
  • Je bent voortdurend onzeker over de vraag; moet ik gaan, of moet ik blijven?
  • Je wilt graag voor jezelf beginnen, maar iets houd je tegen. Wat is dat toch?
  • Waarom loop je steeds weer tegen dezelfde problemen aan in je werk?
  • Werkrelaties waar je mee worstelt.
  • Keuzes die je moet maken in reorganisaties of veranderingen binnen het bedrijf waar je mee te maken hebt.
  • Kortom, we kunnen alles opstellen waar je tegenaan loopt en wat je graag zou willen onderzoeken.

Een opstellingdag of opstellingenavond bijwonen

Dit kan zowel actief als vraagsteller, of passief als representant. We geven opstellingdagen op zaterdag of vrijdagavond op locatie Zen Natuurlijk, centrum voor fysieke en mentale balans in Schijndel. Zie: zennatuurlijk.nl

Mocht je meer informatie willen of inschrijven neem dan contact op met Nancy (06 233 19400) of Franca (06 290 57505).
Onze beroepsverenigingen
Het StresshuisHet StresshuisHet Stresshuis


Onze certificeringen
Het StresshuisHet StresshuisHet StresshuisHet StresshuisHet Stresshuis